เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด Banped Municipality

อัพเดทสถานการณ์ 'ไวรัสโควิด-19' ประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 05/04/2563 10:24 น. • ติดเชื้อเพิ่ม 102 ราย • ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ 2,169 ราย • เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย • ยอดสะสมผู้เสียชีวิต 23 ราย • รักษาหายแล้ว 674 ราย ข้อมูลโดย https://covid19.th-stat.com

ข้อมูลล่าสุด

ประชาสัมพันธ์

ประกาศประกวดราคา