เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ติดต่อเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

หากพบเบาะแสการทำทุจริต  หรือกิจกรรมใดที่มิชอบ 
สามารถแจ้งได้โดยตรงที่
โทรศัพท์ หมายเลข  043 - 423870 
หรือ ติดต่อคณะผู้บริหารตาม
หมายเลขโทรศัพท์ภายในด้านล่าง

 
 

    เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น

    เลขที่  555 หมู่ที่  2  ถ.เลี่ยงเมือง    ต. บ้านเป็ด   อ.เมือง   จ.ขอนแก่น   40000

    หมายเลขโทรศัพท์  0-4342-3869-70 

    โทรสาร  (FAX)   0-4342-3032
   
    อีเมล  banped.go.th@gmail.com
 
 
     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     043 - 000553
สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด  043 - 423616

QR Code หน้านี้