เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กระดานสนทนา

วันที่ หัวข้อ โดย รับผิดชอบโดย สถานะ อ่าน ตอบ
10 พ.ค. 2564 แผงเหล็กกั้นทางเข้าถนนสีหราชเดโชไชย
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
อำะร ไตรภัทน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 9 1
07 พ.ค. 2564 แนะนำเรื่องการจราจรหน้าตลาดคำไฮ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
สมบัติ สำนักปลัดเทศบาล รับเรื่องแล้ว 14 1
07 พ.ค. 2564 ร้องเรียนขยะล้นถัง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
สมบัติ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 19 1
07 พ.ค. 2564 โคมไฟฟ้าสาธารณะน๊อตหลุดทำให้โคมไฟห้อยหัวลง
เรื่องทั่วไป
จักรินทร์ กองช่าง รับเรื่องแล้ว 16 1
07 พ.ค. 2564 โคมไฟฟ้าสาธารณะน๊อตหลุดโคมไฟห้อยหัวลง
เรื่องทั่วไป
จักรินทร์ กองช่าง รับเรื่องแล้ว 18 1
06 พ.ค. 2564 ซอย สุโททัย แถวสนามบินขอนแก่น
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
มานพ แก้วก่า กองช่าง รับเรื่องแล้ว 82 14
06 พ.ค. 2564 ถนนซอยบ้านกอก 28
เรื่องทั่วไป
ชุมชนซอยบ้านกอก 28 - - 12 1
05 พ.ค. 2564 การเก็บขยะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
Akorn กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 24 0
04 พ.ค. 2564 การดำเนินการเกี่ยวกับขยะในหมู่บ้าน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
รัฐพล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 30 1
03 พ.ค. 2564 ซอยเอกสิทธิ์มีสุนัขจรจัดเยอะเมาก
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ปัณวรรธน์ คำจุลลา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 15 1
28 เม.ย. 2564 นำรายชื่อผู้สมัครวิ่งออกจากเว็ปไซด์ (รายชื่อคนสมัครวิ่งบ้านเป็ดมินิมาราธอน 2019)
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ผู้สมัครวิ่งบ้านเป็ด กองวิชาการและแผนงาน รับเรื่องแล้ว 14 1
28 เม.ย. 2564 ติดตามเรื่องเลี้ยงนกจำนวนมากและเสียงดังมาก
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
กฤษฎ์ ธรรมศรีทิพย์ 086-8630641 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 23 0
27 เม.ย. 2564 ขอความอนุเคราะห์
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ธีรธร รังสีปัญญา กองช่าง รับเรื่องแล้ว 172 7
27 เม.ย. 2564 ขอทราบเบอร์ติดต่อ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
เจ๊บอน - - 30 2
26 เม.ย. 2564 ไฟดับ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
... กองช่าง รับเรื่องแล้ว 29 3
24 เม.ย. 2564 ขอรับถังขยะใบใหม่
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
งง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 30 1
24 เม.ย. 2564 ขอรับถังขยะใบใหม่ หมู่บ้านจัดสรรไม่จัดหาให้
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
งง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 30 1
23 เม.ย. 2564 ต้นไมหักล้มที่สนามฟุตบอลบ้านเป็ดคับ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ที่นี่บ้านเป็ด กองช่าง รับเรื่องแล้ว 20 4
22 เม.ย. 2564 รังผึ้งใหญ่มากกว่า1เมตร
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ธวัชเรียวเรืองแสงกุล สำนักปลัดเทศบาล รับเรื่องแล้ว 17 0
22 เม.ย. 2564 รังผึ้งใหญ่มากกว่า1เมตร
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ธวัชเรียวเรืองแสงกุล สำนักปลัดเทศบาล รับเรื่องแล้ว 23 1
22 เม.ย. 2564 ท่อระบายน้ำหน้าบ้านตัน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
วาทศิลป์ จริยไพบูลย์ กองช่าง รับเรื่องแล้ว 54 5
20 เม.ย. 2564 การถมที่ดินสูงกว่าบ้านข้างเคียง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
พิสิษฐ์ บุญท้าว 082-0168689 กองช่าง รับเรื่องแล้ว 52 2
20 เม.ย. 2564 เก็บขยะไม่หมด
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ฟ้าใส 0972207990 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 28 1
20 เม.ย. 2564 เรียนนายกเทศบาล อยากให้มาทำคลองระบายน้ำหมู่21 ซอยหลัง รร.บ้านโครกฟันโปรง.
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
Boontham กองช่าง รับเรื่องแล้ว 19 1
19 เม.ย. 2564 การเก็บขยะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
Akorn กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 41 1
19 เม.ย. 2564 ขยะเก็บไปไม่หมด
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ดาริณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 29 1
16 เม.ย. 2564 ขยะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ไม่บอก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 31 2
13 เม.ย. 2564 หมาเพื่อบ้านเห่าหอนรบกวนทั้งวันทั้งคืน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
สมาชิกหมู่บ้าน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 34 1
12 เม.ย. 2564 ไฟฟ้าดับทั้งเส้น ถ.สีหราช
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
นายเลอชิต จึงจรัสทรัพย์ ผญบ.ม.22 บ้านแก่นทอง กองช่าง รับเรื่องแล้ว 12 0
12 เม.ย. 2564 ไฟฟ้าดับทั้งเส้น ถ.สีหราช
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
นายเลอชิต จึงจรัสทรัพย์ ผญบ.ม.22 บ้านแก่นทอง กองช่าง รับเรื่องแล้ว 23 2
12 เม.ย. 2564 รบกวนมาเก็บขยะในหมู่บ้านด้วยค่ะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ผู้อาศัยในหมู่บ้าน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 16 1
12 เม.ย. 2564 รบกวนมาเก็บขยะในหมู่บ้านด้วยค่ะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ผู้อาศัยในหมู่บ้าน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 23 0
06 เม.ย. 2564 เลี้ยงนกจำนวนมากและเสียงดังมาก
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
กฤษฎ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 81 7
06 เม.ย. 2564 เลี้ยงนกจำนวนมากและเสียงดังมาก
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
กฤษฎ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 37 1
05 เม.ย. 2564 ไฟถนนในหมู่บ้านเสีย และขอติดตั้งไฟเพิ่มเติม
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ธนุพงศ์ กองช่าง รับเรื่องแล้ว 62 3
04 เม.ย. 2564 มาเก็บขยะด้วยค่ะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
นางพิมพวรรณ ผู้ดูแลหมู่บ้านค่ะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 27 0
31 มี.ค. 2564 บอร์ดประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานช่วงปิดเทอม
ถามตอบ - เสนอแนะ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แม่น้องบีม สำนักปลัดเทศบาล เสร็จสิ้น 42 1
31 มี.ค. 2564 ขับรถเร็วอันตราย
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ผู้ห่วงใย สำนักปลัดเทศบาล รับเรื่องแล้ว 71 2
30 มี.ค. 2564 งานรื่นเริงเสียงดัง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ผู้เดือดร้อน สำนักปลัดเทศบาล รับเรื่องแล้ว 43 1
28 มี.ค. 2564 บุคคลภายนอกเข้ามาสร้างความเดือดร้อนผ่านบริเวรบ้าน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ป๋อม Channel สำนักปลัดเทศบาล รับเรื่องแล้ว 19 0