เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กระดานสนทนา

วันที่ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ
25 ม.ค 2564 ร้านอาหารโฆษณาภาพแอลกอฮอล์
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ผู้ได้รับความเดือดร้อน 5 1
25 ม.ค 2564 ร้านไม่ปิดกั้นเสียง ไม่ปรับปรุง แจ้งแล้วหลายครั้ง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ผู้ได้รับความเดือดร้อน 5 1
25 ม.ค 2564 ขอร้องให้บายกเทศบาลบ้านเป็ดทำอะไรสักอย่างกับร้านอาหารเต้ยรมย์เย็น
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
สุดาทิพย์ 11 2
23 ม.ค 2564 ร้านอาหารลานไม้ส่งเสียงดังรบกวน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
สราวุธ 16 1
23 ม.ค 2564 ร้านอาหาร เต้ย รมย์เย็น เล่นดนตรีหมอลำเสียงดัง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ผู้ได้รับความเดือดร้อน 12 1
23 ม.ค 2564 เดือดร้อนจากฝุ่นควันจากการเผาขยะหรือเผาหญ้า
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ประชาชน บ้านเป็ด 12 1
22 ม.ค 2564 เดือดร้อนจากการเผาถ่าน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ฅนมีทุกข์ ซอยมีสุข ม.4 12 1
22 ม.ค 2564 เดือดร้อนจากการเผาถ่าน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ฅนมีทุกข์ ซอยมีสุข ม.4 21 2
20 ม.ค 2564 การต่อเติมที่พักอาศัย
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ประมวล 56 8
16 ม.ค 2564 ไฟส่องสว่างถนนชำรุด
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ประภัสสร 70 6
15 ม.ค 2564 เผาถ่าน เหม็นควัน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
คนบ้านโจดเหม็นควัน 17 1
11 ม.ค 2564 ทิ้งขยะในที่สาธารณะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
เมตตา 18 1
06 ม.ค 2564 ขอขอบคุณ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
สุวรรณ 18 0
02 ม.ค 2564 ร้านอาหารรมย์เย็น เล่นดนตรีหมอลำเสียงดัง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
มบ.พฤกษานารา 105 12
30 ธ.ค. 2563 ร้านอาหารสามเกลอส่งเสียงดัง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ชาวบ้านซอยบ่อแก่ว บ้านกอกน้อย ม.12 32 2
25 ธ.ค. 2563 มลพิษจากการเผาถ่าน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ชุมชนศิริการ์เด้นท์2 21 2
24 ธ.ค. 2563 ร้านอาหาร เต้ย รมย์เย็น ใช้เครื่องเสียงดัง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
สุดาทิพย์ 144 19
24 ธ.ค. 2563 ร้านอาหาร เต้ย รมย์เย็น ใช้เครื่องเสียงดัง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
สุดาทิพย์ 28 3
24 ธ.ค. 2563 แจ้งเรื่องไฟฟ้าถนนดับ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
พีรพงษ์ 28 3
23 ธ.ค. 2563 ร้านอาหารเปิดเพลงเสียงดัง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
สุรเกียรติ เลี้ยงสุทธิกุล 71 5
21 ธ.ค. 2563 ขอสอบถามเรื่องการเก็บขยะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ซอยนวลหง 19 1
14 ธ.ค. 2563 ขอสอบถามเรื่ิองภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
นายปราชญา ทรัพย์แย้ม 17 1
14 ธ.ค. 2563 มลพิษทางเสียงและกลิ่น
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ทางเด็กเดิน 26 1
10 ธ.ค. 2563 แจ้งปรับปรุงถนนชำรุด
เรื่องทั่วไป
จักรินทร์ 61 10
08 ธ.ค. 2563 เรื่องการเก็บขยะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ปิยมินทร์ สาทรอด 25 1
05 ธ.ค. 2563 ไฟฟ้าถนนดับ
เรื่องทั่วไป
จักรินทร์ 82 12
26 พ.ย. 2563 ขอให้ตรวจสอบและซ่อมแซมถนนจากหน้าค่าย ร.8 เนื่องจากนนชำรุดและมีนำ้ขังตลอดเวลา
เรื่องทั่วไป
ประชาชนตาดำดำ 68 3
26 พ.ย. 2563 ขอให้ตรวจสอบและซ่อมแซมถนนจากหน้าค่าย ร.8 เนื่องจากนนชำรุดและมีนำ้ขังตลอดเวลา
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ประชาชนตาดำมากแล้วนะร้องไปก็เฉย 58 7
25 พ.ย. 2563 แจ้งตัดหญ้าข้างทางสัญจร
เรื่องทั่วไป
สกล 19 1
17 พ.ย. 2563 ขอให้ตรวจสอบและซ่อมแซมถนนจากหน้าค่าย ร.8 เนื่องจากนนชำรุดและมีนำ้ขังตลอดเวลา
ถามตอบ - เสนอแนะ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาชนตาดำดำ 33 1
17 พ.ย. 2563 ขอให้ตรวจสอบและซ่อมแซมถนนจากหน้าค่าย ร.8 เนื่องจากนนชำรุดและมีนำ้ขังตลอดเวลา
เรื่องทั่วไป
ประชาชนตาดำดำ 62 8
16 พ.ย. 2563 ปัญหาฝุ่น ถนน ร.8
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ธัญภพ 32 2
11 พ.ย. 2563 การตัดถนนเส้นใหม่ ร.8
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ชาวบ้านสันติสุข 44 1
10 พ.ย. 2563 ปัญหาความเดือดร้อนของการสัญจร ในช่วงฤดูฝน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
วิรุณทิพย์ 34 1
05 พ.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงถนน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ร้อยโท อภิชาติ มณฑา 49 1
28 ต.ค. 2563 ปัญหาดอกธูป
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
กัญญ์ 58 5
28 ต.ค. 2563 ซ่อมไฟ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
นายเลอชิต จึงจรัสทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 22 บ้านแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 27 2
27 ต.ค. 2563 ต่อเติมบ้านพักอาศัย
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
คนชุมชน 46 2
22 ต.ค. 2563 ซ่อมถนนสุภัทรา ซอย 5
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
สุจริต เค้าสิม 56 3
22 ต.ค. 2563 ซ่อมไฟ กลับขอไฟเพิ่มเติม
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
นายเลอชิต จึงจรัสทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 22 บ้านแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 23 2