เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กระดานสนทนา

วันที่ หัวข้อ โดย รับผิดชอบโดย สถานะ อ่าน ตอบ
15 ส.ค. 2565 ป้ายเทศบาลมีการติดตั้งในพื้นที่ส่วนบุคคล
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ผู้แจ้ง กองช่าง รับเรื่องแล้ว 8 0
15 ส.ค. 2565 ขอให้ตรวจสอบเรื่องมีการรุกล้ำทางสาธารณะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ผู้แจ้ง กองช่าง รับเรื่องแล้ว 21 2
15 ส.ค. 2565 ม.21 บ้านโคกฟันโปง ร้องเรียนการเผาขยะและกิ่งไม้ในพื้นที่ชุมชน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
เดือดร้อน ควันเข้าบ้านไม่ใช่เรื่องเล่นๆ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 35 4
15 ส.ค. 2565 เก็บขยะ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
Akorn กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสร็จสิ้น 11 2
11 ส.ค. 2565 ขยะมูลฝอย
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
รำไพพรรณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 13 1
11 ส.ค. 2565 ขออนุเคราะห์เทศบาลเพื่อแจ้งซ่อมไฟส่องสว่างและตัดกิ่งไม้ขึ้นระสายไฟ
เรื่องทั่วไป
ผญบ.แก่นพยอม กองช่าง รับเรื่องแล้ว 15 1
10 ส.ค. 2565 ไฟฟ้าส่องสว่างถนนในหมู่บ้านจัดสรรดับ
เรื่องทั่วไป
นิว - รับเรื่องแล้ว 13 1
10 ส.ค. 2565 การขุดท่อระบายน้ำ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ชิดชนก กองช่าง รับเรื่องแล้ว 11 0
10 ส.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์หินคลุก เพื่อแก้ไขน้ำท่วงขังในซอย
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
อดิศักดิ์ ชาวพนาน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 14 0
10 ส.ค. 2565 ขอหินคลุก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในซอย
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
อดิศักดิ์ ชาวพนาน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 16 0
09 ส.ค. 2565 ต่อเติมหลังคา
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
โจ้ กองช่าง รับเรื่องแล้ว 43 3
08 ส.ค. 2565 เก็บขยะซอยนวลหงษ์
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ไอดิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 10 0
08 ส.ค. 2565 ร้องเรียนดินโคลนจ่กการถมที่อุดตันกีดขวางหน้าบ้าน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ไอดิน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 27 1
08 ส.ค. 2565 เก็บขยะซอยนวลหงษ์
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ไอดิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 13 1
07 ส.ค. 2565 ร้องเรียน ดินโคลนเปื้อนถนน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
นาย กองช่าง รับเรื่องแล้ว 16 0
04 ส.ค. 2565 รถชนการ์ดเลนชำรด
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
Wan กองช่าง เสร็จสิ้น 19 2
01 ส.ค. 2565 ขยะล้นไม่เก็บจะครบ 1 เดือนแล้ว
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ต่อสนามบิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 46 1
31 ก.ค. 2565 ขยะล้นจนหนอนออกมาเดินด้านนอก
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
วิรัช กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสร็จสิ้น 43 1
30 ก.ค. 2565 ขยะล้นไม่มาเก็บ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ลูกบ้านศุภาลัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 33 0
30 ก.ค. 2565 ขยะไม่มาเก็บ ล้นถังล้นถุงละ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ศุภาลัยโมด้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 25 0
28 ก.ค. 2565 ลูกระนาดเป็นเหตุสังเกตได้
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ณัฐวัฒน์ กองช่าง เสร็จสิ้น 41 2
26 ก.ค. 2565 ถนนยุบตัวหน้าหมู่บ้านวีพร๊อพเพอร์ตี้
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ปนิทัศน์ กองช่าง รับเรื่องแล้ว 45 4
25 ก.ค. 2565 กองสาธารณสุข
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ปุ๋ย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 31 1
23 ก.ค. 2565 แจ้งถนนคสล ชำรุด
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ผญบ.แก่นพยอม กองช่าง เสร็จสิ้น 53 3
23 ก.ค. 2565 ติดตามการร้องเรียนเรื่องสุนัขข้างบ้านส่งเสียวดัง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ลูกบ้าน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 53 3
23 ก.ค. 2565 ติดตามความคืบหน้าปัญหาสุนัขส่งเสียงดังรบกวน
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ลูกบ้าน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 44 1
22 ก.ค. 2565 เมื่อไหร่จะแก้ซะที ฝนตกทีไร ท่วมตลอด
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ม. มงคลเล็ศธานี 1 กองช่าง เสร็จสิ้น 44 3
21 ก.ค. 2565 เก็บขยะหมู่บ้านอยู่สุขบ้านโคกฟันโปง
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
จณิตา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 31 1
21 ก.ค. 2565 แจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ชาวบ้านเดือดร้อน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 29 1
21 ก.ค. 2565 ขออนุเคราะห์เทศบาลเพื่อแจ้งตรวจซ่อมไฟส่องสว่าง
เรื่องทั่วไป
ผญบ.แก่นพยอม กองช่าง เสร็จสิ้น 23 1
21 ก.ค. 2565 ลงทะเบียนผู้สูงอายุปี 2566
ถามตอบ - เสนอแนะ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
SS กองสวัสดิการสังคม เสร็จสิ้น 21 1
21 ก.ค. 2565 เบอร์โทร
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ปุ๋ย - เสร็จสิ้น 25 1
21 ก.ค. 2565 ขออนุเคราะห์เทศบาลเพื่อแจ้งไฟส่องสว่าง
เรื่องทั่วไป
ผญบ.แก่นพยอม กองช่าง เสร็จสิ้น 46 2
20 ก.ค. 2565 ขยะ ซ.สามัคคีร่วมมิตร
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ชาวบ้านหมู่บ้าน ps home กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 29 1
19 ก.ค. 2565 เดือนร้อนรำคาญ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ประชาชน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 41 0
16 ก.ค. 2565 ร้องเรียนด่วนมาก
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
คนบ้านเป็ดที่เดือดร้อน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 109 5
15 ก.ค. 2565 วัวขวางทางสันจรไปมา
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
AMOB กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 29 0
15 ก.ค. 2565 หมู่ 21 ไม่มาเก็บขยะอีกแล้ว ทำให้ได้เหมือนที่พูดด้วย อย่าดีแต่พูด
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ชนนเนษฏ์ - รับเรื่องแล้ว 35 2
13 ก.ค. 2565 ต้นไม้ล้มกีดขวางเส้นทางค่ะ
เรื่องทั่วไป
ที่นี่.. - เสร็จสิ้น 34 1
11 ก.ค. 2565 เหม็นขี้หมูมากๆ
แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล
ชมพู่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 38 0