เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กระดานสนทนา - แนะนำ - ร้องเรียน เทศบาล

วันที่ หัวข้อ โดย รับผิดชอบโดย สถานะ อ่าน ตอบ
17 ส.ค. 2565 การเก็บค่าขยะ
ประชาชนคนหนึ่ง - รับเรื่องแล้ว 4 1
16 ส.ค. 2565 สงสัยจัง
ไม่ประสงค์ออกนาม กองช่าง เสร็จสิ้น 17 2
16 ส.ค. 2565 ผิวจราจรเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่ อันตรายมาก!!
ผู้ใช้เส้นทาง กองช่าง รับเรื่องแล้ว 8 1
15 ส.ค. 2565 ป้ายเทศบาลมีการติดตั้งในพื้นที่ส่วนบุคคล
ผู้แจ้ง กองช่าง เสร็จสิ้น 12 0
15 ส.ค. 2565 ขอให้ตรวจสอบเรื่องมีการรุกล้ำทางสาธารณะ
ผู้แจ้ง กองช่าง เสร็จสิ้น 25 2
15 ส.ค. 2565 ม.21 บ้านโคกฟันโปง ร้องเรียนการเผาขยะและกิ่งไม้ในพื้นที่ชุมชน
เดือดร้อน ควันเข้าบ้านไม่ใช่เรื่องเล่นๆ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 40 4
15 ส.ค. 2565 เก็บขยะ
Akorn กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสร็จสิ้น 14 2
11 ส.ค. 2565 ขยะมูลฝอย
รำไพพรรณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 14 1
10 ส.ค. 2565 การขุดท่อระบายน้ำ
ชิดชนก กองช่าง รับเรื่องแล้ว 14 0
10 ส.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์หินคลุก เพื่อแก้ไขน้ำท่วงขังในซอย
อดิศักดิ์ ชาวพนาน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 17 0
10 ส.ค. 2565 ขอหินคลุก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในซอย
อดิศักดิ์ ชาวพนาน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 17 0
09 ส.ค. 2565 ต่อเติมหลังคา
โจ้ กองช่าง รับเรื่องแล้ว 46 3
08 ส.ค. 2565 เก็บขยะซอยนวลหงษ์
ไอดิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 10 0
08 ส.ค. 2565 ร้องเรียนดินโคลนจ่กการถมที่อุดตันกีดขวางหน้าบ้าน
ไอดิน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 28 1
08 ส.ค. 2565 เก็บขยะซอยนวลหงษ์
ไอดิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 13 1
07 ส.ค. 2565 ร้องเรียน ดินโคลนเปื้อนถนน
นาย กองช่าง รับเรื่องแล้ว 17 0
04 ส.ค. 2565 รถชนการ์ดเลนชำรด
Wan กองช่าง เสร็จสิ้น 21 2
01 ส.ค. 2565 ขยะล้นไม่เก็บจะครบ 1 เดือนแล้ว
ต่อสนามบิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 46 1
31 ก.ค. 2565 ขยะล้นจนหนอนออกมาเดินด้านนอก
วิรัช กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสร็จสิ้น 43 1
30 ก.ค. 2565 ขยะล้นไม่มาเก็บ
ลูกบ้านศุภาลัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 33 0
30 ก.ค. 2565 ขยะไม่มาเก็บ ล้นถังล้นถุงละ
ศุภาลัยโมด้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 25 0
28 ก.ค. 2565 ลูกระนาดเป็นเหตุสังเกตได้
ณัฐวัฒน์ กองช่าง เสร็จสิ้น 41 2
26 ก.ค. 2565 ถนนยุบตัวหน้าหมู่บ้านวีพร๊อพเพอร์ตี้
ปนิทัศน์ กองช่าง รับเรื่องแล้ว 45 4
25 ก.ค. 2565 กองสาธารณสุข
ปุ๋ย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 31 1
23 ก.ค. 2565 แจ้งถนนคสล ชำรุด
ผญบ.แก่นพยอม กองช่าง เสร็จสิ้น 53 3
23 ก.ค. 2565 ติดตามการร้องเรียนเรื่องสุนัขข้างบ้านส่งเสียวดัง
ลูกบ้าน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 53 3
23 ก.ค. 2565 ติดตามความคืบหน้าปัญหาสุนัขส่งเสียงดังรบกวน
ลูกบ้าน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 44 1
22 ก.ค. 2565 เมื่อไหร่จะแก้ซะที ฝนตกทีไร ท่วมตลอด
ม. มงคลเล็ศธานี 1 กองช่าง เสร็จสิ้น 44 3
21 ก.ค. 2565 เก็บขยะหมู่บ้านอยู่สุขบ้านโคกฟันโปง
จณิตา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 31 1
21 ก.ค. 2565 แจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ
ชาวบ้านเดือดร้อน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 29 1
21 ก.ค. 2565 เบอร์โทร
ปุ๋ย - เสร็จสิ้น 25 1
20 ก.ค. 2565 ขยะ ซ.สามัคคีร่วมมิตร
ชาวบ้านหมู่บ้าน ps home กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 29 1
19 ก.ค. 2565 เดือนร้อนรำคาญ
ประชาชน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 41 0
16 ก.ค. 2565 ร้องเรียนด่วนมาก
คนบ้านเป็ดที่เดือดร้อน กองช่าง รับเรื่องแล้ว 110 5
15 ก.ค. 2565 วัวขวางทางสันจรไปมา
AMOB กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 29 0
15 ก.ค. 2565 หมู่ 21 ไม่มาเก็บขยะอีกแล้ว ทำให้ได้เหมือนที่พูดด้วย อย่าดีแต่พูด
ชนนเนษฏ์ - รับเรื่องแล้ว 36 2
11 ก.ค. 2565 เหม็นขี้หมูมากๆ
ชมพู่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 39 0
11 ก.ค. 2565 เหม็นขี้หมูมากๆ
ชมพู่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 20 0
11 ก.ค. 2565 เหม็นขี้หมูมากๆ
ชมพู่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 27 0
11 ก.ค. 2565 เจ้าของที่นาบ้านโจด​ ​หมู่​8​ สูบน้ำเน่าจากที่นาลงท่อระบายน้ำ​ ส่งกล่นเหม็น
คนขอนแก่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องแล้ว 53 3