เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมหนองโคตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ไฟล์ที่ 1. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลประจำเดือนมิถุนายน
ประเภท
ขนาด 2.91 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 7/2562
ประเภท
ขนาด 0.74 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 0.69 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. รายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท
ขนาด 1.07 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม
ประเภท
ขนาด 0.41 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้