เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2563

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 11.00 ณ ห้องประชุมหนองโคตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ไฟล์ที่ 1. ระเบียบวาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน เมษายน 2563
ประเภท
ขนาด 0.63 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน มีนาคม 2563
ประเภท
ขนาด 3.17 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. รายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 (กองคลัง)
ประเภท
ขนาด 3.13 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 (กองคลัง)
ประเภท
ขนาด 2.1 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้