เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2563

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมหนองโคตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ไฟล์ที่ 1. ระเบียบวาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน มีนาคม 2563
ประเภท
ขนาด 0.31 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ประเภท
ขนาด 2.93 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2563
ประเภท
ขนาด 0.41 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 3/2563
ประเภท
ขนาด 0.17 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. รายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 (กองคลัง)
ประเภท
ขนาด 1.01 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 6. รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 (กองคลัง)
ประเภท
ขนาด 0.69 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้