เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมหนองโคตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ไฟล์ที่ 1. ระเบียบวาระประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ประเภท
ขนาด 0.16 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ประเภท
ขนาด 3.24 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 12/2562
ประเภท
ขนาด 0.51 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 0.47 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. รายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 (กองคลัง)
ประเภท
ขนาด 0.97 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 6. รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 (กองคลัง)
ประเภท
ขนาด 0.45 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้