เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ไฟล์ที่ 1. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 2/2565 วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น.
ประเภท
ขนาด 0.52 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 1/2565 วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น.
ประเภท
ขนาด 12.03 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 2/2565
ประเภท
ขนาด 3.87 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประเภท
ขนาด 3.16 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้