เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

ไฟล์ที่ 1. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราขการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 9/2564
ประเภท
ขนาด 0.1 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2564 วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564
ประเภท
ขนาด 2.69 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น ครั้งที่ 10/2564
ประเภท
ขนาด 0.97 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้