เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงานสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์และผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเป็ดและศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64)

ไฟล์ที่ 1. รายงานสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์และผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเป็ดและศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64)
ประเภท
ขนาด 0.35 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้