เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงานสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์และผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 เม.ย.65 - 30 ก.ย.65)

ไฟล์ที่ 1. รายงานสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์และผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (1 เม.ย.65 - 30 ก.ย.65)
ประเภท
ขนาด 0.3 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้