เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

ไฟล์ที่ 1. ประกาศตามเลขโฉนด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 2.69 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. ประกาศตามเลขที่ดิน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 0.23 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. บัญชีราคาประเมินที่ดิน จังหวัดขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 2.3 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 7.51 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 5. บัญชีราคาประเมินห้องชุด จังหวัดขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 3.1 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 6. แบบราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมาย ว่าด้วยอาคารชุด (ภ.ด.ส.2) เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 0.22 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้