เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของเทศบาลผ่านเว็บไซต์เทศบาลและเฟซบุ๊กสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 - 31 มีนาคม พ.ศ.2566)

ไฟล์ที่ 1. รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของเทศบาลผ่านเว็บไซต์เทศบาลและเฟซบุ๊กสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 - 31 มีนาคม พ.ศ.2566)
ประเภท
ขนาด 4.45 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้