เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไฟล์ที่ 1. รายละเอียดงบรายจ่าย
ประเภท
ขนาด 0.81 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. คำแถลงงบประมาณ
ประเภท
ขนาด 0.18 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. รายรับ-รายจ่าย
ประเภท
ขนาด 0.86 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้