เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ไฟล์ที่ 1. รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 4.21 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้