เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายการปฏิเสธการรับของขวัญ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์ที่ 1. การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายการปฏิเสธการรับของขวัญ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประเภท
ขนาด 0.2 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้