เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รับสมัครนักเรียน

เทศบาลตำบลบ้านเป็ดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดจากประกาศแนบท้ายนี้ และสามารถเริ่มสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2563  

 
สมัครเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง
สมัครเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด
รายชื่อผู้สมัครเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง
รายชื่อผู้สมัครเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด


โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
       นางเพ็ญศิริ อุณวงค์  เบอร์โทร 085-6818938 
       นางมะนิตดา แดงหยง เบอร์โทร 089-5705985

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟัสโปง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
       นางสาวจารุวรรณ โพธิ์เรืองเดช  เบอร์โทร 099-4916415 
       นางสาวสมฤทัย วันตา             เบอร์โทร 0953570453

 
ไฟล์ที่ 1. รายละเอียดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ประจำปีการศึกษา 2563
ประเภท
ขนาด 0.34 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายละเอียดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง ประจำปีการศึกษา 2563
ประเภท
ขนาด 0.57 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้