เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 0.44 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้