เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมจัดทำร่างเทศบัญญัติ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิสุทธิ์ เจริญศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมจัดทำร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมหนองโคตร
QR Code หน้านี้