เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมงานจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ Open house ครั้งที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายจตุพล สิทธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมงานจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ Open house ครั้งที่ 4 จัดขึ้นโดยโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด โดยมีนายชัชวาล ช่ำมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล รวมไปถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลบ้านเป็ด และผู้ปกครองเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมงานจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ Open house เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะ ทั้งทางด้านความรู้และด้านสติปัญญาให้กับเด็กๆ ภายในงานมีการจัดซุ้มกิจกรรมแสดงผลงานของน้องๆนักเรียนและการแสดงโปรงลาง พร้อมยังได้ให้เกียรติมอบกียรติบัตร ให้กับน้องๆนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการแสดงผลงานนักเรียนของเครือข่ายโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “แก่นชัยภูเลย” ในประเภทต่างๆ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้