เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และกิจกรรมขับร้องสรภัญญะให้กับผู้สูงอายุ ของโรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุ ของปีงบประมาณ 2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ในการนี้ นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพบปะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมร่วมกิจกรรมร้องสรภัญญะ กิจกรรมสันทนาการ เต้นบาสโลบ และออกกำลังกาย สร้างความสุข ความสนุกสนาน และเป็นกิจกรรมผ่อนคลายให้กับผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้