เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของเทศบาลผ่านเว็บไซต์/เพจเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและระบบ E-service ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

ไฟล์ที่ 1. รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของเทศบาลผ่านเว็บไซต์/เพจเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและระบบ E-service ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
ประเภท
ขนาด 1.36 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้