เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของเทศบาลผ่านเว็บไซต์เทศบาลและเฟซบุ๊กสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

ไฟล์ที่ 1. รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของเทศบาลผ่านเว็บไซต์เทศบาลและเฟซบุ๊กสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566
ประเภท
ขนาด 0.2 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. สรุปเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566
ประเภท
ขนาด 1.59 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้