เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พร้อมติดตั้ง จำนวน 128 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

QR Code หน้านี้