เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงานผลการรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ไฟล์ที่ 1. รายงานผลการรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
ประเภท
ขนาด 0.4 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้