เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงานผลการรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

ไฟล์ที่ 1. รายงานผลการรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
ประเภท
ขนาด 0.47 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้