เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเด็กอนุบาล ป.1-ป.6 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดและโรงเรียนสังกัด (สพฐ) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเด็กอนุบาล ป.1-ป.6 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดและโรงเรียนสังกัด (สพฐ) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท
ขนาด 0.1 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้