เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเสี่ยง ในเขตตำบลบ้านเป็ด

นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เข็มที่ 1 ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเสี่ยง ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน ในเขตตำบลบ้านเป็ด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564
QR Code หน้านี้