เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บรรยากาศ การให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1

ชมบรรยากาศ การเข้ารับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" เข็มที่ 1 ของประชาชนเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอขอบคุณประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอีกครั้งนะคะ
QR Code หน้านี้