เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บรรยากาศ การให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 สำหรับประชาชนในเขตตำบลบ้านเป็ด ที่ลงทะเบียนรับวัคซีน เมื่อวันที่ 27 - 28 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
ในการนี้ นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ยังได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด - 19
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอขอบคุณ พี่น้องประชาชนตำบลบ้านเป็ดที่เดินทางมาเข้ารับบริการฉีดวัคซีน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น รวมไปถึงฝ่ายปกครองตำบลบ้านเป็ด ประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ในส่วนของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ที่มาให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
QR Code หน้านี้