เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับข้าราชการย้ายโอนมาใหม่ นางณัฐญา แสนพงษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน

วันที่ 2 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ต้อนรับข้าราชการย้ายโอนมาใหม่ ได้แก่ นางณัฐญา แสนพงษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน สังกัดงานจ่ายเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน สังกัดงานทะเบียนทรัพย์สิน ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้