เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

มอบทรายอะเบท พร้อมเครื่องฉีดพ่นควัน ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานมอบทรายอะเบท พร้อมเครื่องฉีดพ่นควัน ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านเป็ด ทั้ง 2 เขต เพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ของอาสาสมัครสาธารณสุข โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และได้รับเกียรติจาก นายณณท์พัชธี กันตวธีระณัต ส.อบจ.ขอนแก่นเขต 1 เข้าร่วมพิธีมอบในครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้