เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีเปิดกิจกรรมขุดลอกท่อระบายน้ำ ณ หมู่บ้านอโณทัย หมู่ที่ 16 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นาย สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมขุดลอกท่อระบายน้ำ ณ หมู่บ้านอโณทัย หมู่ที่ 16 ภายใต้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ จากข้าราชการทุกภาคส่วน อาทิ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดย นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น กองอาสารักษาดินแดน กรมราชทัณฑ์ มณฑลทหารบกที่ 23 และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมขุดลอกท่อระบายน้ำและดูดโคลน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2561
QR Code หน้านี้