เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรม ประเพณีวันลอยกระทง โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ประจำปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายศักดา เชาว์สกู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมประเพณี วันลอยกระทง ประจำปี 2561 เป็นกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ประเพณีไทย โดยมีกิจกรรม รำเทิดไท้องค์ราชัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และการเดินขบวนจากน้องๆนักเรียน พร้อมลอยกระทงที่สวนสาธารณะบึงกี บ้านเป็ด
QR Code หน้านี้