เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง "สืบสานศรัทธา ขอขมาบูชาน้ำ" ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดร่วมกันแต่งชุดด้วยผ้าไทยไปร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้ ณ ศาลาท่าน้ำ สวนสาธารณะบึงหนองโคตร
QR Code หน้านี้