เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บ้านเป็ดมินิมาราธอน ครั้งที่ 9 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี 2561

วันที่ 2 ธันวาคม 2561 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วย นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปืดงาน บ้านเป็ดมินิมาราธอน โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล กว่า 3,000 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ สวนสาธารณะบึงหนองโคตร ตั้งแต่เวลา 04.30 - 08.30 น. ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านเป็ดขอขอบคุณ เทศบาลนครขอนแก่น สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด วิทยาลัยพยาบาลบบรมราชชนนี ขอนแก่น บริษัท เบทาโกร และบริษัท ทริปเปิ้ลทรี จำกัด มหาชน ที่ได้ให้การสนับสนุน และดูแลความปลอดภัยตลอดการจัดงานบ้านเป็ดมินิมาราธอนในครั้งนี้ด้วย
QR Code หน้านี้