เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 20.86 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้