เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ขุดลอกผักตบชวา คลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 23

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กองช่าง ลงพื้นที่ขุดลอกผักตบชวา คลองสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 23 เพื่อให้การระบายพร่องน้ำออกจากบึงหนองโคตรไหลสะดวกยิ่งขึ้น โดยได้ขอความอนุเคราะห์ รถขุดตักแขนยาว จาก อบจ ขอนแก่น เริ่มดำเนินการวันนี้วันแรก
QR Code หน้านี้