เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สรุปผลผลการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รอบที่ 1 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563

ไฟล์ที่ 1. สรุปผลผลการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รอบที่ 1 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563
ประเภท
ขนาด 0.75 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้