เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ไฟล์ที่ 1. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ประเภท
ขนาด 0.33 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
ประเภท
ขนาด 11.55 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้