เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี 2562

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล โดยทีมคณะพยาบาลจากโรงพยาบาลขอนแก่น บริเวณใต้ อาคารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้