เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร ให้กับเจ้าหน้าที่ขับรถขยะที่ผ่านการฝึกอบรมทดสอบสมรรถนะ ประจำปี 2562

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุมทีมเก็บขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 และมอบเกียรติบัตร ให้กับเจ้าหน้าที่ขับรถขยะที่ผ่านการฝึกอบรมทดสอบสมรรถนะ อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกสำหรับการขนส่งทางถนนซึ่งได้มีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จากสถาบันคุณวุฒิ (TPQI) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบสถาบันไอดีไดร์ฟเวอร์ โดยมี นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด และนางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานผู้ผ่านการอบรม ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้