เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ คือ นางธิดารัตน์ สุขดี ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ จากเทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ สังกัดงานเผยแพร่และฝึกอบรม ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานจากเทศบาลตำบลบ้านค้อ ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้