เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

วันที่ 27 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะ ในเวลา 10.30 น. ให้กับ นายประสิทธิ์ ทองนุช ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ และนายแสงจันทร์ เฉลิมขวัญ ตำแหน่งพนักงานขับรถ
ในโอกาสนี้ นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับเทศบาล สำหรับผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวคำอำลา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เข้าร่วมงาน
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการรำบายศรีสู้ขวัญ การจัดบูธอาหารของแต่ละกอง และมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมงานก็ได้ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้