เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2562

วันที่ 23 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ของทุกปี โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ จะจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ บริเวณ หน้าอาคารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้