เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาทักษะดนตรีและนาฎศิลป์ไทยพื้นเมือง

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาทักษะดนตรีและนาฎศิลป์ไทยพื้นเมือง โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลพุทไทสง โอพาสประชานุเคาระห์ มาบรรยายให้ความรู้พร้อมฝึกรำนาฏศิลป์ ให้น้องๆนักเรียนและผู้ปกครองที่มาเข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้