เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อรายงานผลการประชุมร่วมกับคณะกรรมการรักษาความมั่นคงฯ อำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมแจ้งกิจกรรมต่างๆของเทศบาล รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้