เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมตรวจสุขาภิบาล ร้านอาหาร ตามโครงการ อาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 กิจกรรมตรวจสุขาภิบาล ร้านอาหาร ตามโครงการ อาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ยังดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการตรวจตามมาตรฐาน "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
QR Code หน้านี้